Duurzame energieopwekking en klimaatbeheersing vormen het speelveld waarin Paul zijn sporen verdiend heeft.

Ontwerp en advies duurzame energieopwekking

Wist jij dat je uit bestaande energie-installaties meer rendement kunt halen? Wil jij minimaal één stap vooruit zijn met het oog op de toekomst? Profiteren van een lagere energierekening?

De Nederlandse overheid streeft naar een duurzaam leven, waarbij in 2050 bijna alle energievoorzieningen duurzaam moeten zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering, afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de onafhankelijkheid van internationale energieleveranciers.

Paul ondersteunt bedrijven met het ontwerp van besturingssystemen voor duurzame energieopwekking en klimaatbeheersing.

Ontwerp besturingssysteem

Paul ontwerpt besturingssystemen voor duurzame energieopwekking en klimaatbeheersing. Door jarenlange ervaring en voldoende kennis in huis kan Paul duurzame energiesystemen op innovatieve en integrale wijze aan elkaar koppelen. Paul heeft het vermogen om nieuwe besturingssystemen te ontwerpen en hij is bedreven om uit bestaande installaties meer rendement te halen. Ook uit jouw installaties. Wil jij meer rendement boeken dankzij een duurzaam besturingssysteem? Paul regelt het!

Periodiek onderhoud en beheer

Paul maakt werk van periodiek onderhoud en beheer. Door deze service is Paul in staat om problemen op tijd te detecteren en te analyseren. Zo draagt hij oplossingen aan voor een hoger rendement.

Advies duurzame energie

Een eenvoudige rekensom leert dat de investeringskosten slechts 25% van de totale ontwerp- en ontwikkelingskosten van duurzame energie-installaties en klimaatsystemen in beslag nemen. Onderhoud, beheer, service en energiekosten bepalen 75% van de kosten. In dit deel van de kosten valt een behoorlijke winst te maken. Paul geeft op een heldere manier en in begrijpelijke taal advies over duurzame energie en wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen.

Kernwaarden Paul Regelt Energie

Het hoofddoel van Paul is het ontzorgen van de klant. Dat hij klanten van begin tot eind kan ontzorgen, heeft hij de aflopen 30 jaar bewezen. De kernwaarden van Paul die hij dagelijks nastreeft zijn:

  • Ontzorgen op het gebied van energie
  • Betrouwbaar en eerlijk
  • Verantwoordelijk
  • Empathisch
  • Doet wat hij zegt
  • Pragmatisch door 30 jaar ervaring

Duurzame energieopwekking iets voor jouw bedrijf?

Meer rendement halen uit duurzame energie- of klimaatsystemen? Maak een afspraak met Paul voor periodiek onderhoud en beheer van jouw duurzame systemen.

Ben minimaal één stap vooruit met het oog op de toekomst.