Praktijktraining (Software) Engineering en Uitvoering M&R

Om een installatie op een juiste wijze te kunnen laten werken, is het van belang dat het meet- en regeltechnische proces goed ingericht wordt.

Hoe kunnen we dit proces tijdens de uitvoering van een project het beste aanpakken?

Om dit op een structurele wijze aan te pakken en hier ondersteuning te bieden verzorgt PaulRegeltEnergie deze praktijk training engineering en uitvoering Meet- en Regeltechniek voor uw bedrijf.

Aan de hand van het uit te voeren Project brengt PaulRegeltEnergie u de benodigde kennis en vaardigheden bij om de besturing van de installatie voor dit project zo efficiënt mogelijk in te richten; te engineeren; uit te voeren en in bedrijf te stellen.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor meerdere doelgroepen:

 • Priva Partners
 • Installatiebedrijven
 • Systemintegrators.

Wat levert het op?

 • Het belang van het meet – en regeltechnische proces in het totale project 
 • Het hydraulisch en functioneel beoordelen van het P&I schema en het regeltechnisch systeem (kleppen, motoren, regelgedrag)
 • De geschikte meetmethoden en -systemen bepalen
 • In algemene zin meet- en regeltechniek toepassen
 • Een functionele omschrijving maken van een P&I schema van de installatie
 • De regelstrategie opstellen van de klimaatinstallatie (als functie van de tijd / dynamisch)
 • Het toepassen van de juiste regelmodules om de software samen te stellen
 • De samenhang en stabiliteit van het systeem, gebouw en gebruiker.
 • Een functionele omschrijving (FO) kunnen lezen en vertalen als input voor de Regeltechnische omschrijving (RTO) die van belang is voor de programmeur van het besturingssysteem
 • Het vakmatig en op gelijkwaardig niveau communiceren met projectleider; stakeholders waaronder de systeemarchitect.

Vereisten

 • Het bedrijf heeft een, uit te voeren, project van een (duurzame) installatie, incl. planning, principeschema’s en  regelschema’s met eventuele Functionele omschrijving (FO). Dit project wordt gedurende de trainingen voorbereid voor de inbedrijfstelling op de projectlocatie. 
 • Voor de trainees een minimaal MBO-niveau met enkele jaren relevante werkervaring. Ook de TVVL-opleiding Luchtbehandelingstechniek of NCOI-opleiding MRKC voldoet.

Inhoud

Wat gaat u leren bij de praktijk training engineering en uitvoering Meet- en Regeltechniek?

 • Het lezen van P&I schema’s en uitleg functionele werking (P&I schema’s)
 • Het belang van goed hydraulische ontwerpen en dimensioneren
 • De keuzes van de verschillende veldapparatuur met toepassing in combinatie met het GBS systeem
 • Een functionele omschrijving van de werking van de installatie te maken
 • Het kiezen van de juiste regelstrategie/regelmodules om de software te engineeren.
 • Wat zijn de zaken waar u op moet letten in de engineeringsfase; uitvoeringsfase en inbedrijfstellingsfase
 • Handvaten om de nazorg en exploitatie tijdens het project mee te nemen
 • Inzicht hoe er gecommuniceerd kan worden tussen verschillende systemen en het belang van remote access.

Op maat programma
Jullie/Jouw vraagstuk en wensen staan centraal en daar wordt de training omheen gevormd.

Persoonlijke begeleiding
De gehele training word je persoonlijk begeleid door Paul met vele jaren ervaring op de teller.

 

2-daagse training
In twee dagen ontwikkel je goed inzicht, waardoor je optimaler zaken kan inrichten.

Tussentijdse opdracht
Je ontvangt een tussentijdse opdracht, waarmee je de vertaalslag naar de praktijk maakt.

Praktisch toepasbaar
De vaardigheden die je leert kun je direct toepassen in je dagelijkse werkzaamheden.

Certificaat na afronding
Als je de twee-daagse training gevolgd hebt en de tussentijdse opdracht(en) hebt ingeleverd.

Download brochure

(Vereist)

Trainingsdata

Minimale deelname 5 personen, maximale deelname 10 personen.

Data op aanvraag minimaal 4 weken van tevoren in Amersfoort
Smarter Talents

Printerweg 10
3821 AD Amersfoort

of

Data op aanvraag minimaal 4 weken van tevoren in Zutphen

TechniekFabriek Zutphen
Locatie Training: Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen

of

Data op aanvraag minimaal 4 weken van tevoren in Company

 

Programma

Dag 1:
9-12 uur – Doorloop van het M&R proces en Project (P&I schema) doornemen, dagdeel 1
12-13 uur – verzorgde lunch
13-16 uur – Functionele omschrijving en RTO doorspreken tbv engineering software, dagdeel 2

2 weken ertussen om de eerste software engineering van project te verzorgen.
Tussentijdse vragen via e- mail mogelijk.

Dag 2:
9-12 uur – Opzet engineering software doorspreken met vragen tijdens (week ervoor toegestuurd), dagdeel 3
12-13 uur – verzorgde lunch
13-16 uur – Vragen met betrekking tot het project en software, dagdeel 4

Optioneel: ondersteuning project en/of op locatie project 

Kosten
Totaaltraject 2 trainingsdagen
€ 1.800,- pp. excl. BTW.
Lunch is inbegrepen.

Optioneel na gevolgde trainingen per dagdeel (3 uur incl reiskosten) € 650,- (excl. BTW) op (project)locatie.

Inschrijven training