GBS-vervanging

Waarom zou je een Gebouw Beheer Systeem (GBS) eigenlijk grondig onderzoeken of omzetten?

Tijdens de analyse, en in sommige gevallen omzetting, van een Gebouw Beheer Systeem komen kleine en grote zaken aan het licht waar (in de meeste gevallen) enorme energiebesparingen mee behaald kunnen worden, indien correct aangepakt uiteraard.

  1. Tijdens een data-analyse komen er bottlenecks aan het licht die opgelost kunnen worden.
    Bottlenecks zijn verstoringen binnen het gebouwbeheersysteem waardoor energie lijnen niet zuiver lopen en systemen niet optimaal werken. Door het oplossen van de bottlenecks wordt energieverlies teruggedrongen en dus op energie bespaard.
  2. Bij een vervanging van het gebouwbeheersysteem zijn energiebesparingen makkelijk te realiseren door het koppelen van de juiste systemen, op de juiste manier. Vaak zie ik dat in de jaren na de oplevering van een systeem er allerlei andere hard- en software gekoppeld worden aan het originele systeem. Wanneer dit niet op de juiste manier gebeurd, zijn systemen niet juist op elkaar afgestemd en verspilt dit veel energie. Het klinkt zo logisch, maar ik kom het zeer regelmatig tegen.
  3. Als de systemen dan weer optimaal ingericht zijn, nemen operationele beheerkosten dan ook snel fors af.
    Er zijn minder manuren nodig om hetzelfde comfort te realiseren en er loopt minder energie zomaar ergens weg. Daardoor nemen operationele inspanningen en dus kosten, snel af.
  4.  Tijdens deze processen komen storingen beter (en vaak ook sneller) aan het licht, met de juiste urgentie.
    Als je weet wat de bron van de storing is, kun je deze storing dan ook oplossen. Hierbij is het cruciaal dat het totaaloverzicht van de energiestromen juist in kaart is gebracht. Op het moment dat er een goed overall schema is, zijn de storingen op de juiste plek op te lossen. Dit levert vrijwel altijd ruime besparingen op.

En daar krijgen we allemaal energie van!